Lening: Hoog rendement 11% p jr

Branche: Gezondheids- en welzijnszorg

Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector en investeerders die naast een goed rendement een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Herbestemming is belangrijk omdat de vergrijzing en de gewenste kleinschaligheid een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen.Ook het streven naar duurzaamheid bevordert dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt. 

Naast onze normale financieringen via de Commanditaire vennootschappen hebben wij thans behoefte aan een snelle kortlopende extra financiering om een aantal activiteiten te bespoedigen. Daardoor kunnen wij beperkt tot 1 jaar en maximaal tot EUR 50.000,- nu een rente aanbieden van 11%

Stichting tot Behoud van Erfgoederen is

Een initiatief van Silverfleetestates ltd.

De Stichting koopt rijksmonumenten en erfgoederen aan
om deze om te bouwen tot senioren appartementen vaak
ook met zorgfaciliteiten.
Voor nadere informatie:    http://www.silverfleetestates.com
Lees meer..

Financiële gegevens

Winst en Verliesrekening Tussentijdse cijfers
31-12-2017
Jaarrekeningen
31-12-2016
Jaarrekeningen
31-12-2015
Omzet
Brutomarge
Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Winst
Balansoverzicht Tussentijdse cijfers
31-12-2017
Jaarrekeningen
31-12-2016
Jaarrekeningen
31-12-2015
Activa
Vlottende activa
Vaste activa
Overige activa
Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Kortlopende schulden
Langlopende schulden
Overige schulden
Lees meer..

Silverfleet Estates

Extra kapitaal nodig voor unieke aanbiedingen die wij hebben gekregen binnen ons fonds in duurzame senioren appartementen op landgoederen met zorg faciliteiten, geven ons de kans eenmalig gedurende 1 jaar een zeer hoge rente te betalen. deelname vanaf 1000 tot 50.000 Euro Zekerheid voor uw investering via de compliance afdeling de rente krijgt u per maand uitgekeerd afhandeling volledig notarieel

€ 50.000
11%
1 jaar
Creditsafe Rating: N.R.

Reeds gefund:

€ 0
€ 0 € 50.000

Contactinformatie

Willem
Jongsma
Silverfleet Estates
0031681375864
Fahrenheitstraat 60
2561ED
'S-GRAVENHAGE
http://www.silverfleetestates.com
Bedrijfsleeftijd: < 1 jaar

Kaart

x

Silverfleet Estates

Telefoonnummer: 0031681375864
E-mailadres: info@silverfleetestates.com