Lening: Maar hoe dan?!

Branche: Overige dienstverlening

Dit prachtige project bestaat uit een documentaire wat zich richt op naaste en omgeving van mensen met een psychische aandoening of stoornis en chronische ziekten. Wij belichten dus niet de patiënt maar de omgeving hier van omdat hier vrijwel geen aandacht voor is maar deze grote doelgroep daar wel behoefte aan heeft. Naast de docu willen we deze doelgroep een landelijk platform geven waar ze terecht kunnen voor erkenning, luisterend oor en informatie en een online videospreekuur.

 

project en marketingplan zijn per mail opvraagbaar. info@docu-care.nl

Lees meer..

Financiële gegevens

Winst en Verliesrekening Tussentijdse cijfers
31-12-2017
Jaarrekeningen
31-12-2016
Jaarrekeningen
31-12-2015
Omzet
Brutomarge
Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Winst
Balansoverzicht Tussentijdse cijfers
31-12-2017
Jaarrekeningen
31-12-2016
Jaarrekeningen
31-12-2015
Activa
Vlottende activa
Vaste activa
Overige activa
Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Kortlopende schulden
Langlopende schulden
Overige schulden
Lees meer..

docu-care

Wij zoeken investeerders en donateurs voor een groot maatschappelijk project wat veel media aandacht zal gaan krijgen

€ 30.000
16%
5 jaar
Creditsafe Rating: N.R.

Reeds gefund:

€ 0
€ 0 € 30.000
0d
0u
0m
0s

Contactinformatie

valesca
meijer
docu-care
0639459519
tempeliersstraat 57b
2012EC
Haarlem
http://www.maarhoedan.info
Bedrijfsleeftijd: < 1 jaar

Kaart

x

docu-care

Telefoonnummer: 0639459519
E-mailadres: info@docu-care.nl