Over Actiefgeld

Actiefgeld is opgericht omdat we geloven in het principe van ruilhandel. Ruilhandel waarbij geld een centrale rol speelt zoals het ooit bedoeld was. Zonder tussenkomst van partijen met een verdienmodel. Geld niet als doel maar als middel.

De kredietvrager plaatst zijn kredietaanvraag in de vorm van een advertentie op actiefgeld.nl. Door Creditsafe zal er een krediet-rating bij de advertentie getoond worden. Ondernemende investeerders zullen vervolgens contact met de kredietvrager opnemen om tot een akkoord te komen, gesteund door hun ervaring, gevoel en de Creditsafe check.

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven en mensen met goede ideeën de (financiële) mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.

Sinds de banken zichzelf aan banden hebben gelegd wat betreft het uitlenen van geld, zal de kredietverstrekking ook uit andere hoeken moeten komen zodat goede initiatieven uit de verf kunnen komen. Ook hier zien we vanuit het sociale vlak ontwikkelingen waarbij mensen en/of bedrijven elkaar onderling geld lenen, zoals dat steeds meer middels het populaire crowdfunding gebeurd.

Daarnaast zien we dat het voor investeerders steeds lastiger wordt om een redelijk rendement te halen: De spaarrente bij de banken is bijna nihil en de beurs kent haast elk jaar een zo’n forse dip waardoor het jaarlijks opgebouwd rendement in rook opgaat. Rechtsreeks investeren in goede bekende lokale bedrijven geeft een hogere kans om het geld wel te laten renderen.

Actiefgeld zorgt voor een platform waar kredietvrager en investeerder met elkaar in contact komen. Waar indien gewenst de investeerder wel of niet kan varen op de Creditsafe check, hetgeen inzicht geeft op het risico dat de investeerder neemt.

Iets in het idee zien is dat het risico waard? Iedere ondernemer neemt risico.

Een ondernemende investeerder laat zich niet vertellen waar hij wel of niet in moet investeren. Hij bepaalt door zijn jarenlange ervaring waar hij wel heil in ziet en waar niet in. Wie zijn wij dan om daar aan te tornen. Dit platform is er op ingericht om investeerder en kredietvrager bij elkaar te brengen.

Geen tussenkomst meer van een financieel bureau; rechtstreeks zaken doen met elkaar.

Help elkaar te groeien met financiële middelen, maak het geld actief!